Om boken

Läs mer om principiell Vinst: Marknadsföring som sätter människan först

»79 stöd från företagare och marknadsförare

»20 från pressen

»Ladda ner en Preview

»Satisfaction Guarantee

»Bulk Rabatter

»Bokhandlar & Bibliotek

Vara social, Dela!

Växla till vår mobila webbplats